Formlar Devamı

RADYOLOJİ FORMLARI

GÖR.FR.01 Kursun Yelek Kontrol  Formu

GÖR.FR.02 Radyoloji Temizlik Plani Ve Takip Formu

STERİLİZASYON FORMLARI

STE.FR.01 Sterilizasyon Teslim Alınan Ve Teslim Edilen Malzeme Teslim Formu

STE.FR.02 Sterilizasyon Temizlik Kontrol Listesi

STE.FR.03 Etilenoksit Sterilizator Kullanim Formu

STE.FR.04 Yikayici Dezenfektor Kirlilik Testi Formu

STE.FR.05 Merkezi Sterilizasyon Birimi Dokumantasyon Formu

STE.FR.06 Etilen Oksit El Dedektoru Tespit Ve Takip Formu

STE.FR.07 Biyolojik İndikator Formu

STE.FR.08 Enzimatik Solusyon Hazirlama Formu

TESİS YÖN.FORMLARI

AFT.FR.01 Acil Durum Olay Formu

TSY.FR.01 Su Analizleri Takip Formu

TSY.FR.02 Ariza Bildirim Formu

TSY.FR.03 Ariza Takip Formu

TSY.FR.04 Cihaz Bakim Onarim Karti

TSY.FR.05 Bakim Ve Onarim İcin Hastane Disina Cıkarılacak Mal Ve Malzeme Formu

TSY.FR.06 Cihaz Tanitim Karti

TSY.FR.07 Jenerator Clısma Takip Formu

TSY.FR.08 Medikal Oksijen Gaz Olcum Formu

TSY.FR.09 Bina Turu Kontrol Ve İyileştirme Faaliyetleri Formu

TSY.FR.10 Güvenlik Hizmetleri Devriyesi Haftalık Takip Formu

TRANSFÜZYON FORMLARI

TRF.FR.01 Toplu Kan İstem Formu

TRF.FR.02 Kan Transfuzyonu Geri Bildirim Formu

TRF.FR.03 Transfuzyon Merkezi Bagıscı Kayit Formu

TRF.FR.04 Transfuzyon Merkezi Bagıscı Sorgulama Formu

TRF.FR.05 Trasnfuzyon Merkezi Kan Bagıscı Mikrobiyolojik Test pozitifligi Bildirim Formu

TRF.FR.06 Suphelenilen İstenmeyen Ciddi Etkiler İcin Hizli Bildirim Formu

TRF.FR.07 İstenmeyen Ciddi Olay İcin Hizli Bildirim Formu

TRF.FR.08 İstenmeyen Ciddi Etkiler İcin Dogrulama Formu

YENİDOĞAN FORMLARI

YDH.FR.01 Yeni Dogan Cerrahi Yogun Bakim Hasta Gozlem Cizelgesi

YDH.FR.02 Exchange Formu

YDH.FR.03 Yenidogan Yogun Bakim Hasta Takip Formu

YDH.FR.04 Kuvoz Temizlik Takip Formu

YDH.FR.05 Yenidogan Yogun Bakim Unitesi Dosya Ozeti Cizelgesi

YDH.FR.06 Yenidogan Yogun bakim Unitesi Taburcu Olacak Bebekler İcin Yapilacak Hazirliklar Formu

YDH.FR.07 Yeni Dogan Yogun Bakim Hasta Skorlamasi Snappe 11

YOĞUN BAKIM FORMLARI

YBH.FR.01 Yogun Bakim Hasta Bakim Formu

YBH.FR.02 Cerrahi Yogun Bakim Formu

YBH.FR.03 Prism Hasta Skorlama

YBH.FR.04 Yoğun Bakım Yatan Hasta Seviye İstatistik Formu

YBH.FR.05 Yoğun Bakım Ventilatör Takip Formu

YÖNETİM FORMLARI

YÖN.FR.02 Konsültasyon Kagidi

YÖN.FR.03 Radyoloji formu

YÖN.FR.04 Rapor

YÖN.FR.05 Alerji Bildirim Formu

YÖN.FR.06 Hasta Kabul Kagidi

YÖN.FR.07 Derece Kagidi

YÖN.FR.08 Tibbi Müsahade Ve Muayene Kagidi

YÖN.FR.09 Gunluk Gozlem

YÖN.FR.11 Hasta Tabelasi

YÖN.FR.12 Epikriz Formu

YÖN.FR.13 Kurumlar Arasi nakil Hasta Bilgi Formu

YÖN.FR.14 Servis İci İslem Formu

YÖN.FR.15 Personel Oryantasyon Eğitim Formu

YÖN.FR.16 İlac Kullanimi Raporu

YÖN.FR.17  Recete

YÖN.FR.18 Taburcu Fisi

YÖN.FR.19 Hasta Dosyasi Dizini Ve Teslim Formu

YÖN.FR.20 Mavi Kod Olay Bilidirim Formu

YÖN.FR.21 Sozlu Ve Telefonla Tabip Talimatlari Formu

YÖN.FR.22 İlac Miad Kontrol Formu

YÖN.FR.23 MR İstem Formu

YÖN.FR.24 Teslim Alinan Urun Etiketi

YÖN.FR.25 Hastadan Teslim Alinan İlac Ve Malzeme Kayit Belgesi

YÖN.FR.26 Isi Takip Cizelgesi

YÖN.FR.27 Temizlik Takip Formu

YÖN.FR.28 Tuvalet Temizlik Formu

YÖN.FR.29 Hasta Haklari Basvuru Formu

YÖN.FR.30 Hasta Haklari Birimi Bilgi İsteme Formu

YÖN.FR.31 Hasta Haklari Kurulu Oneri Formu

YÖN.FR.32 Hasta Haklari Basvuru Sonucu (Personel)

YÖN.FR.33 Hasta Haklari Başvuru Sonucu (Hasta İcin)

YÖN.FR.34  Hasta Haklari Kurul Karar Formu ek-1(3)

YÖN.FR.35 Yerinde Cözülen Sorunlar Defteri.ek-6

YÖN.FR.36 Guvenli Cerrahi Kontrol Listesi

YÖN.FR.37 Hemsire On Degerlendirme Formu

YÖN.FR.38 Yatan Hastaları Hasta Hakları Konusunda Bilgilendirme Formu

YÖN.FR.39 Sağlık Kurul Raporu

YÖN.FR.40 Tomografi MR. vb. İleri Tetkik İşlemleri Sevk Formu

YÖN.FR.41 Servis İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Denetim Formu

YÖN.FR.42 Güvenlik Raporlama Bildirim Formu

YÖN.FR.43 İlaç Ve Malzeme Takip Listesi

YÖN.FR.44 Acil İlaç Kontrol Formu

YÖN.FR.45 Narkotik İlaçlar Günlük Devir Teslim Formu

YÖN.FR.46 Beyaz Kod Bildirim Formu

YÖN.FR.47 Etilenoksit-Formaldehit Kullanıcısı Sağlık Takip Formu

YÖN.FR.48  Sağlık Taraması Formu

YÖN.FR.49 Laboratuvar İstem Formu

YÖN.FR.50 Kan Ve Kan Bileşenleri İstem Formu

YÖN.FR.51 Hasta Sevk Formu

YÖN.FR.52 Acil Kan Ve Kan Bileşenleri İstem Formu

YÖN.FR.52 Kan Bileşeni İstem Formu

YÖN.FR.53 Oryantasyon Eğitim Formu

YÖN.FR.54 Enfektekesici Delici Alet Yaralanmaları  Bildirim Formu

YÖN.FR.55 Nükleer Tıp İstem Formu

YÖN.FR.56 Doküman Dağıtım-Toplama Revizyon Takip Formu

YÖN.FR.57 Doküman Değişiklik Talep Formu

YÖN.FR.58 Doküman Revizyon Formu

YÖN.FR.59 Düzeltici İşlem Formu

YÖN.FR.60 Düzeltici İşlem Takip Formu

YÖN.FR.61 Önleyici İşlem Formu

YÖN.FR.62 Önleyici İşlem Takip Formu

YÖN.FR.63 Yönetim Temsilcisi Raporu

YÖN.FR.64 Eğitim Sonuç Raporu

YÖN.FR.65 Eğitim Takip Kartı

YÖN.FR.66 Sistem Değerlendirme Kurulu Raporu

YÖN.FR.67 Yemekhane Temizlik ve Hijyen Formu

YÖN.FR.68 Hijyen Denetim Raporu

YÖN.FR.69 Yönetimin Gözden Geçirmesi Raporu

YÖN.FR.70 Haşere ile Mücadele ve Temizlik Formu

YÖN.FR.71 Eğitim Etkinlik Değerlendirme  Formu

YÖN.FR.72 Eğitime Katılım Formu

YÖN.FR.73 Öz Değerlendirme Sonuç Formu

YÖN.FR.74 Öz Değerlendirme Uygunsuzluk Raporu

YÖN.FR.75 Aspirasyon Kavonozları Temizlik Takip Formu

YÖN.FR.76 Enfeksiyon Kontrol Komitesi Temizlik Denetim Formu

YÖN.FR.77 Hasta Laboratuar Çizelgesi

YÖN.FR.78 Uyuşturucu Maddelere Mahsus Reçete Kağıdı

YÖN.FR.79 Halk Eğitim Formu

YÖN.FR.80 Hasta Eğitim Formu

YÖN.FR.81 Düşen Hasta Bildirim Formu

YÖN.FR.82  ------ 

YÖN.FR.83 Tpn Ünitesi Order Formu

YÖN.FR.84 Hasta Görüşleri Bildirim Formu

YÖN.FR.85 Oksiflowmetre Temizlik Takip Formu

YÖN.FR.86 Buhar Makinaları Temizlik Takip Formu

YÖN.FR.87 Koruyucu Ekipmanların Birimlere Göre Dağılımı Ve Takip Formu

YÖN.FR.88 Pembe Kod Bildirim Formu

YÖN.FR.89 Çamaşır Taşıma Arabaları Temizlik Takip Formu

YÖN.FR.90 Solunum Ve Damlacık Enfeksiyon Maruziyet Bildirim Formu

YÖN.FR.91 Temas Sonrası Kızamık Profilaksi Formu

YÖN.FR.92 Narkotik ve Psikotrop İlaç İmha Tutanağı

YÖN.FR.93 Çalışan Güvenliği Formu


Evde Sa�l�k Hizmetleri �lk 6 Ay Anne S�t� Beslenme - Obeziteye Dikkat!  Sa�l�k Bakanl��� �leti�im Merkezi Aile Hekiminizi Bulun Havan� Koru - Dumans�z Hava Sahas� Gaziantep N�bet�i Eczane Listesi