Formlar Devamı

STERİLİZASYON FORMLARI

STE.FR.01 Sterilizasyon Teslim Alınan ve Teslim Edilen Malzeme Teslim Formu

STE.FR.02 Sterilizasyon Temizlik Kontrol Listesi

STE.FR.03 Etilenoksit Sterilizator Kullanım Formu

STE.FR.04 Yıkayıcı Dezenfektör Kirlilik Testi Formu

STE.FR.05 Merkezi Sterilizasyon Birimi Dokümantasyon Formu

STE.FR.06 Etilen Oksit El Dedektörü Tespit ve Takip Formu

STE.FR.07 Biyolojik İndikatör Formu

STE.FR.08 Enzimatik Solüsyon Hazırlama Formu

STE.FR.09 Sterilizasyon Ünitesi Nemli Bohça Kayıt Formu

STE.FR.10 Kirlilik Testi Kontrol Formu

TPN FORMLARI

TPN.FR.01 Tpn Ünitesi Günlük Temizlik Planı ve Kontrol Formu

TPN.FR.02 Tpn Ürün Teslim Formu

TPN.FR.03 Tpn Ünitesi Kültür Teslim Formu

TPN.FR.04 Tpn Ünitesi Temiz Oda Basınç Takip Formu

TESİS YÖN.FORMLARI

AFT.FR.01 Acil Durum Olay Formu

TSY.FR.01 Su Analizleri Takip Formu

TSY.FR.02 Arıza Bildirim Formu

TSY.FR.03 Arıza Takip Formu

TSY.FR.04 Cihaz Bakım Onarım Kartı

TSY.FR.05 Bakım ve Onarım İçin Hastane Dışına Çıkarılacak Mal ve Malzeme Formu

TSY.FR.06 Cihaz Tanıtım Kartı

TSY.FR.07 Jeneratör Çalışma Takip Formu

TSY.FR.08 Medikal Oksijen Gazı Takip Çizelgesi

TSY.FR.09 Bina Turu Kontrol ve İyileştirme Faaliyetleri Formu

TSY.FR.10 Güvenlik Hizmetleri Devriyesi Haftalık Takip Formu

TSY.FR.11 Tıbbi Cihaz Uptime Süreleri Takip Formu

TRANSFÜZYON FORMLARI

TRF.FR.01 Toplu Kan İstem Formu

TRF.FR.02 Kan Transfüzyon Geri Bildirim Formu

TRF.FR.03 Transfüzyon Merkezi Bağışçı Kayıt Formu

TRF.FR.04 Transfüzyon Merkezi Bağışçı Sorgulama Formu

TRF.FR.05 Trasnfüzyon Merkezi Kan Bağışçı Mikrobiyolojik Test Pozitifliği Bildirim Formu

TRF.FR.06 Şüphelenilen İstenmeyen Ciddi Etkiler İçin Hızlı Bildirim Formu

TRF.FR.07 İstenmeyen Ciddi Olay İçin Hızlı Bildirim Formu

TRF.FR.08 İstenmeyen Ciddi Etkiler İçin Doğrulama Formu

YENİDOĞAN FORMLARI

YDH.FR.01 Yeni Doğan Cerrahi Yoğun Bakım Hasta Gözlem Çizelgesi

YDH.FR.02 Exchange Formu

YDH.FR.03 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hasta İzlem Çizelgesi

YDH.FR.04 Küvöz Temizlik Takip Formu

YDH.FR.05 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Dosya Özeti Çizelgesi

YDH.FR.06 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Taburcu Olacak Bebekler İçin Yapılacak Hazırlıklar Formu

YDH.FR.07 Yenidoğan Yoğun Bakım Hasta Skorlaması Snappe II

YDH.FR.08 Yenidoğan Töllner Sepsis Skorlaması

YOĞUN BAKIM FORMLARI

YBH.FR.01 Yoğun Bakım Hasta Takip Formu

YBH.FR.02 Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Hasta Takip Formu

YBH.FR.03 Yoğun Bakım Hasta Skorlaması PRISM

YBH.FR.04 Yoğun Bakım Yatan Hasta Seviye İstatistik Formu

YBH.FR.05 Yoğun Bakım Ventilatör Takip Formu

YBH.FR.06 Yoğun Bakım Günlük Desibel (Gürültü) Ölçüm Formu

YÖNETİM FORMLARI

YÖN.FR.02 Konsültasyon Kağıdı

YÖN.FR.03 Radyoloji Servis İstem Formu

YÖN.FR.04 Rapor

YÖN.FR.05 Alerji Bildirim Formu

YÖN.FR.06 Hasta Kabul Kağıdı

YÖN.FR.07 Derece Kağıdı

YÖN.FR.08 Tibbi Müşahade Ve Muayene Kağıdı

YÖN.FR.09 Günlük Gözlem

YÖN.FR.11 Hasta Tabelası

YÖN.FR.12 Epikriz Formu

YÖN.FR.13 Kurumlar Arası Nakil Hasta Bilgi Formu

YÖN.FR.14 Servis İçi İşlem Formu

YÖN.FR.15 Oryantasyon Takip Formu

YÖN.FR.16 İlaç Kullanımı Raporu

YÖN.FR.17  Reçete

YÖN.FR.18 Taburcu Fişi

YÖN.FR.19 Hasta Dosyası Dizini ve Teslim Formu

YÖN.FR.20 Mavi Kod Olay Bilidirim Formu

YÖN.FR.21 Sözlü ve Telefonla Tabip Talimatları Formu

YÖN.FR.22 İlaç Miad Kontrol Formu

YÖN.FR.23 MR İstem Formu

YÖN.FR.24 Teslim Alınan Ürün Etiketi

YÖN.FR.25 Hastadan Teslim Alınan İlaç ve Malzeme Kayıt Belgesi

YÖN.FR.26 Isı Takip Formu

YÖN.FR.27 Temizlik Takip Formu

YÖN.FR.28 Tuvalet Temizlik Takip Formu

YÖN.FR.29 Hasta Hakları Başvuru Formu

YÖN.FR.30 Hasta Hakları Birimi Bilgi İsteme Formu

YÖN.FR.31 Hasta Hakları Kurulu Öneri Formu

YÖN.FR.32 Hasta Hakları Başvuru Sonucu (Personel İçin)

YÖN.FR.33 Hasta Hakları Başvuru Sonucu (Hasta İçin)

YÖN.FR.34  Hasta Hakları Kurul Karar Formu ek-1(3)

YÖN.FR.35 Yerinde Çözülen Sorunlar Defteri.ek-6

YÖN.FR.36 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi

YÖN.FR.37 Hemşire Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formu

YÖN.FR.38 Hasta Hakları Konusunda Bilgilendirme Formu

YÖN.FR.39 Sağlık Kurul Raporu

YÖN.FR.40 Tomografi MR. vb. İleri Tetkik İşlemleri Sevk Formu

YÖN.FR.41 Servis İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Denetim Formu

YÖN.FR.42 Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu

YÖN.FR.43 İlaç ve Malzeme Takip Formu

YÖN.FR.44 Acil İlaç Kontrol Formu

YÖN.FR.45 Narkotik İlaçlar Günlük Devir Teslim Defteri

YÖN.FR.46 Beyaz Kod Bildirim Formu

YÖN.FR.47 Etilenoksit-Formaldehit Kullanıcısı Sağlık Takip Formu

YÖN.FR.48  Sağlık Taraması Takip Formları

YÖN.FR.49 Laboratuvar İstem Formu

YÖN.FR.50 Kan ve Kan Bileşenleri İstem Formu

YÖN.FR.51 Hasta Sevk Formu

YÖN.FR.52 Acil Kan Ve Kan Bileşenleri İstem Formu

YÖN.FR.52 Kan Bileşeni İstem Formu

YÖN.FR.53 Oryantasyon Eğitim Formu

YÖN.FR.54 Enfektekesici Delici Alet Yaralanmaları ve Materyal Sıçramaları Takip Formu

YÖN.FR.55 Nükleer Tıp İstem Formu

YÖN.FR.56 Doküman Dağıtım-Toplama Revizyon Takip Formu

YÖN.FR.57 Doküman Değişiklik Talep Formu

YÖN.FR.58 Doküman Revizyon Formu

YÖN.FR.59 Düzeltici İşlem Formu

YÖN.FR.60 Düzeltici İşlem Takip Formu

YÖN.FR.61 Önleyici İşlem Formu

YÖN.FR.62 Önleyici İşlem Takip Formu

YÖN.FR.63 Yönetim Temsilcisi Raporu

YÖN.FR.64 Eğitim Sonuç Raporu

YÖN.FR.65 Personel Eğitim Takip Kartı

YÖN.FR.66 Sistem Değerlendirme Kurulu Raporu

YÖN.FR.67 Yemekhane Hijyen ve Temizlik Takip Formu

YÖN.FR.68 Hijyen Denetim Raporu

YÖN.FR.69 Yönetim Değerlendirme Toplantısı Formu

YÖN.FR.70 Haşere ile Mücadele ve Temizlik Takip Formu

YÖN.FR.71 Personel Eğitim Etkinlik Değerlendirme  Formu

YÖN.FR.72 Eğitim Katılım Formu

YÖN.FR.73 Öz Değerlendirme Sonuç Formu

YÖN.FR.74 Öz Değerlendirme Uygunsuzluk Raporu

YÖN.FR.75 Aspirasyon Kavonozları Temizlik Takip Formu

YÖN.FR.76 Yoğun Bakımlar ve Klinikler Temizlik Takip Formu

YÖN.FR.77 Hasta Laboratuar Çizelgesi

YÖN.FR.78 Uyuşturucu Maddelere Mahsus Reçete Kağıdı

YÖN.FR.79 Halk Eğitim Katılım Formu

YÖN.FR.80 Hasta Eğitim Formu

YÖN.FR.81 Düşen Hasta Bildirim Formu

YÖN.FR.83 Tpn Ünitesi Order Formu

YÖN.FR.84 Memnuniyet, Öneri ve Şikayet Değerlendirme Formu

YÖN.FR.85 Oksiflowmetre Temizlik Takip Formu

YÖN.FR.86 Buhar Makinaları Temizlik Takip Formu

YÖN.FR.87 Koruyucu Ekipmanların Birimlere Göre Dağılımı ve Takip Formu

YÖN.FR.88 Pembe Kod Bildirim Formu

YÖN.FR.89 Çamaşır Taşıma Arabaları Temizlik Takip Formu

YÖN.FR.90 Solunum Ve Damlacık Enfeksiyon Maruziyet Bildirim Formu

YÖN.FR.91 Temas Sonrası Kızamık Profilaksi Formu

YÖN.FR.92 Narkotik ve Psikotrop İlaç İmha Formu

YÖN.FR.93 Çalışan Güvenliği Formu

YÖN.FR.94 Desibel Gürültü Ölçeği

YÖN.FR.95 Periton Diyalizi Günlük Sıvı Takip Formu

YÖN.FR.96 İmha Edilen Yarım Doz İlaç Formu

YÖN.FR.97 Ramak Kala Olay Bildirim Formu

YÖN.FR.98 Kaza Bildirim Formu

YÖN.FR.99 Tehlike-Risk Bildirim Formu

YÖN.FR.100 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 Aylık Değerlendirme Formu

YÖN.FR.101 Genel Alanlar Temizlik Planı ve Takip Formu

YÖN.FR.102 Hasta Transfer Formu

YÖN.FR.103 Tıbbi Malzemeden Kaynaklanan Olumsuz Olay Bildirim Tutanağı


Evde Sa�l�k Hizmetleri �lk 6 Ay Anne S�t� Beslenme - Obeziteye Dikkat!  Sa�l�k Bakanl��� �leti�im Merkezi Aile Hekiminizi Bulun Havan� Koru - Dumans�z Hava Sahas� Gaziantep N�bet�i Eczane Listesi